Villkor

VILLKOREN I KORTHET:

  • När du beställer från DuoPad accepterar du våra försäljningsvillkor
  • När du lägger en beställning hos DuoPad garanterar du oss att du är 18 år eller äldre, eller att du har din målsmans tillåtelse att handla.
  • Alla de personuppgifter du ger till DuoPad kommer vi hantera enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Priset för produkten är det som gäller vid tillfället du lägger din order.
  • Kortinformation överförs via säker SSL-kryptering och lagras inte.
  • DuoPad förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående meddelande.

VILLKOR
Denna sida innehåller de allmänna villkoren. Läs dessa regler och villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa regler och villkor.

Genom att placera en order hos Duopad AB garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har målsmans tillstånd att köpa från oss) och acceptera de regler och villkor som ska gälla för alla beställningar som görs hos DuoPad för försäljning och leverans av produkter. Ingen av dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

PERSONLIG INFORMATION
Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditbedömning, att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för DuoPad och de betalningsföretag vi samarbetar med och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att kontrollera den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att DuoPad raderar eller korrigerar de uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera DuoPads villkor, samtycker du till ovanstående. Läs mer på vår sida INTEGRITETSPOLICY.

FORCE MAJEURE
Händelser utanför DuoPad’s kontroll, som inte skäligen kunnat förutses, skall anses utgöra force majeure, vilket innebär att DuoPad frigörs från DuoPad’s förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

BETALNING
Alla varor förblir DuoPad’s egendom till dess full betalning skett. Priset som gäller är det avtalade vid den tidpunkt då du gör din beställning. Om du är under 18 år gammal måste du ha målsmans tillstånd att köpa från DuoPad. Alla överföringar som utförs genom DuoPad hanteras och omsätts genom tredje parts dedikerade portaler för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs gärna mer om regler och villkor för betalning (PayPal) och transaktionen hos de som är ansvariga för de gjorda transaktionerna.

YTTERLIGARE INFORMATION
DuoPad förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av när en produkt är slutsåld har DuoPad rätten att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. DuoPad ska också meddela kunden om ersättningsvara finns tillgänglig.

Alla frågor skickas till: